Бобрицька громада
Черкаська область, Черкаський район

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ Присвоєння та зміна адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна

Дата: 23.07.2021 15:30
Кількість переглядів: 1021

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Наказом відділу містобудування

                                                                                     та архітектури Черкаської РДА

                                                                                     від 08.04.2021 № 1 

                                           

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Присвоєння та зміна адреси об’єкта будівництва

та об’єкта нерухомого майна

Відділ  містобудування та архітектури Черкаської  районної державної адміністрації Черкаської області

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого комітету Бобрицької сільської ради 

 

1.

Найменування  суб?єкта надання адміністративних послуг

Відділ містобудування та архітектури Черкаської районної державної адміністрації

 

2

Місцезнаходження суб?єкта надання адміністративних послуг

18003, м. Черкаси,

вул. В’ячеслава Чорновола,157 

 

3.

Інформація щодо режиму роботи  суб?єкта надання адміністративних послуг 

Понеділок , вівторок: 9-00 – 16-00;

Четвер, п’ятниця  : 9-00 – 15-00

 

 

4.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт   суб?єкта надання адміністративних послуг  

тел. 067 390 06 96

E-mail: arhitektor_ckrda@ukr.net 

офіційний веб-сайт: cherkassyrda.gov.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

5.

Закони України

   Цивільний кодекс України, Статті 26³, 27,29  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  , Закони України:   «Про основи містобудування», «Про адміністративні послуги»

 

 

6.

Акти Кабінету Міністрів України

«Тимчасовий  порядок  реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна»,  затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367

  

 

7.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінрегіонбуду України від 21.06.2019 року № 137 «Перелік об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна»

 

8.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

 

-

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

 

 

9.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір отримати адресу об’єкту будівництва та об’єкту нерухомого майна Звернення до відділу містобудування та архітектури Черкаської РДА, наявність відповідного пакета документів

 

10.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

  Заява власника (співвласників) об’єкта нерухомого майна  із зазначенням раніше присвоєної адреси:

 1. Під час отримання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва:
  1. Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою або копія договору суперфіцію;
  2. Копія документа,що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці або згода його власника засвідчена в установленому законодавством порядку ( у разі здійснення реконструкції або реставрації);
  3. Викопіювання з топографо-геодезичного плану у масштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків);
 2. Під час отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки:
  1. Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою або копія договору суперфіцію;
  2. Копія правовстановлюючих документів на існуючий об’єкт нерухомості майна та витяг про державну реєстрацію права на нерухоме майно;
  3. Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову;
  4. Ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що планується до застосування, тощо);
  5. Проект будівництва (за наявності).

3. Для надання адреси об’єкту будівництва та об’єкту нерухомого майна,  яким надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження до набрання чинності цим Порядком:

3.1. Копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна.

3.2. Викопіювання з топографо-геодезичного плану у масштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків) (за наявності).

3.3. Копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт.

3.4. Копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, або рішення виконавчого комітету про затвердження акту готовності об’єкта в експлуатацію (для об’єктів побудованих до 2008 року).         

4. Зміна адреси об’єкта будівництва під час внесення змін у містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки у частині зміни місця розташування об’єкта:

4.1. Викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків).

   4.2.Копії документів, які подаються для присвоєння адрес об’єктам будівництва та  об’єктам нерухомого майна, засвідчуються власником будівництва (його представником)

5. Для зміни адреси об’єкта  нерухомого майна у разі об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого  майна:

5.1. Копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки.

5.2.Копія технічного паспорту (інвентарної справи) на новостворений об’єкт нерухомого майна.

5.3. Копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, (в разі проведення реконструкції або будівництва), якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру.

 

11.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

  Особисто або через уповноважену особу, поштою або за допомогою інших засобів зв’язку через Центр надання адміністративних послуг за графіком роботи Центру.

 

12.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

 

У разі платності:

-

12.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

 

12.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

 

12.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

 

13.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 5 робочих днів..

 

 

14.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 1. Подання неповного пакету документів, що визначені в п. 1-5.
 2. Виявлення неповних або недостовірних відомостей у поданих документах.
 3. Подання заяви особою, яка не є замовником будівництва або уповноваженою ним особою.
 4. Подання заяви до уповноваженого органу з присвоєння адреси, який не має повноважень приймати рішення про присвоєння адреси на відповідній території.

 

 

15.

Результат надання адміністративної послуги

Наказ відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації.

 

 

16.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через уповноважену особу, поштою або за допомогою інших засобів зв’язку через Центр надання адміністративних послуг за графіком роботи Центру.

 

17.

Примітка

 

 

         

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                     Відділ  містобудування та  архітектури

                                                     Черкаської районної державної адміністрації

                                                      _________________________________________ 

                                                                 (суб’єкт звернення: повне найменування юридичної особи  або

 

                                                               _________________________________________________

                                                               _________________________________________________

                                                               _________________________________________________

                                                                         (прізвище, ім’я по батькові фізичної особи)

                                                                    _________________________________________________

                                                                      (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний                                                                       

                                                                                      номер фізичної особи – платника податків)

                                                                    ______________________________________________________

                                                                    _______________________________________________________

                                                                             (паспорт, серія №, ким виданий для фізичної особи)

                                                               _________________________________________________

                                                               _________________________________________________

                                                                    (місце реєстрації юридичної особи або місце проживання фізичної

                                                                                              особи)  

                                                              Телефон __________________________________________

 

Заява

 

Згідно з Тимчасовим порядком реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367 прошу присвоїти (змінити) адресу об’єкту будівництва:

Фото без описупід час отримання  містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва

Фото без описупід час отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Фото без описупісля отримання права на виконання будівельних робіт

Фото без описупісля прийняття об’єкта в експлуатацію

Фото без описупід час внесення змін у містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки у частині зміни місця розташування об’єкт     ____________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________                                               (вказати об’єкт будівництва, якому присвоюється окрема адреса)

_______________________________________________________________________________________

                                                    (існуюча адреса нерухомого майна)

 

 

Дата ____________________20__  року                       Підпис ___________________

 

Я,___________________________________________________________________________, _____________ народження, відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних" надаю свою згоду на обробку та включення моїх особистих персональних даних у базу персональних даних управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста з метою реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

 

_________________________                                                 _________________________

                            (підпис)                                                                                    (Ініціали та прізвище)

 

Перелік документів, що додаються до заяви: 

1

Під час отримання містобудівних умов і обмежень:

  1. Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою або копія договору суперфіцію;
  2. Копія документа,що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна,розташований на земельній ділянці або згода його власника.засвідчена в установленому законодавством порядку ( у разі здійснення реконструкції або реставрації);
  3. Викопіювання з топографо-геодезичного плану у масштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків);
  4. Витяг з Державного земельного кадастру.

 

2

Під час отримання будівельного паспорта:

  1. Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою або копія договору суперфіцію;
  2. Копія право установчих документів на існуючий об’єкт нерухомості майна та витяг про державну реєстрацію права на нерухоме майно;
  3. Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову;
  4. Ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що планується до застосування, тощо);
  5. Проект будівництва (за наявності).

 

3

       На отримання (зміну) адреси

(у разі об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого       майна):

 

3.1.Копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки.

3.2. Копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, (в разі проведення реконструкції або будівництва), якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру

3.3. Копія технічного паспорта на новостворений об’єкт нерухомого майна.

3.4. Згода співвласників нерухомого майна на об’єднання, поділ або виділення частки.

 

 

4

         На отримання (зміну) адреси

(після отримання містобудівних умов і обмежень або будівельного паспорта забудови    земельної ділянки (до вступу в дію Тимчасового порядку):

 

4.1. Копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна.

4.2. Копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт.

4.3. Копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, або рішення виконавчого комітету про затвердження акту готовності об’єкта в експлуатацію (для об’єктів побудованих до 2008 року).

4.4. Викопіювання з топографо-геодезичного плану у масштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків).

 

 

 

5

Зміна адреси об’єкта будівництва під час внесення змін у містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки у частині зміни місця розташування об’єкта:

5.1. Викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків).

 

Копії документів, які подаються для присвоєння адрес об’єктам будівництва та  об’єктам нерухомого майна, засвідчуються замовником будівництва (його представником)

 

 

 

                                                               

                                              Відділ  містобудування  та  архітектури  

                                                           Черкаської районної   державної адміністрації   

                                                             __________________________________________

                                                     (П.І.Б. заявника)

                                                         ________________________________________

                                               Паспорт: серія _____ № _______________

                                                            Адреса реєстрації: __________________________

                                                            _________________________________________

                                                           

                                                            Тел. ______________________________________                                                                                              

 

 

 

ЗАЯВА

на отримання (зміну) адреси

(після отримання містобудівних умов і обмежень або будівельного паспорта забудови земельної ділянки (до вступу в дію Тимчасового порядку)

 

Згідно з Тимчасовим порядком реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367    прошу  надати (змінити)  адресу  на  об’єкт_______________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________     (вказати нерухоме майно, якому присвоюється окрема адреса)

_____________________________________________________________________

(існуюча адреса нерухомого майна)

 

        При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування і архітектури.

 

 

___________________________

             (телефон)

 

« _____» ___________ 20_____р.       ______________     _____________________

                                                                      (підпис)                                 (ініціали та прізвище)

 

Документи , що додаються до заяви, зазначені в описі додатків на звороті

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь