Бобрицька громада
Черкаська область, Черкаський район

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Дата: 24.07.2021 15:12
Кількість переглядів: 615

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління Держпродспоживслужби

в Черкаській області

від 21.06.2019 № 1329       

 

 

інформаційнА карткА

адміністративної послуги

 

з видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

 

 

 

Канівське управління Головного управління Держпродспоживслужби

в Черкаській області

 

1

Місце   знаходження центру надання адміністративної послуги

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Бобрицької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області

 с. Бобриця   Черкаська область  19014

 

2

Інформація щодо  режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок – 8.00 - 16.45

Вівторок - 8.00 - 16.45

Середа - 8.00– 16.45

Четвер - 8.00 –16.45

П’ятниця - 8.00- 15.30

Без обідньої перерви.

 

3

Телефон / факс (довідки) , адреса електронної пошти та веб- сайт центру надання адміністративної послуги

 

тел. (04736) 68225

Bobryca_cnap @ukr.net

 

                      Інформація  про суб’єкт надання  адміністративної послуги

 

4

Місце знаходження суб»єкта надання  адміністративної послуги

 19000  вул. Енергетиків, 259, м. Канів,   Черкаська область  

 

5

Інформація щодо режиму роботи  суб´єкта надання  адміністративної послуги

Понеділок – четвер  з 8.00  до 17.00

П´ятниця   з 8.00 до 15.45

 

6

Телефон /факс ( довідки) , адреса електронної пошти та веб- сайт суб´єкта надання 

адміністративної послуги

3-81-23

upr_kaniv@cherk-consumer.gov.ua

kanivprod@ukr.net

 

             Нормативні акти , якими регламентується надання адміністративної послуги

 

7

Закони України

1. Закон України «Про адміністративні  послуги»  від 06.09.2012 № 5203-УІ

2        Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005  № 2806-ІV.

3        Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХІІ (ст. 23).

4        Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 № 3392-VI (додаток, п. 53)

 

8

Акти Кабінету Міністрів України

1.Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 « Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260- р «Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження платних адміністративних послуг, які надаються Держсанепідслужбою та установами і закладами , що належать до сфери її управління» від 26.10.2011 № 1067-р

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

 

9

Акти центральних органів  виконавчої влади

1        Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в м.Києві» від 12.04.2017 № 209, ( п.4 пп.12) зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 13.05.2017 за № 60430472

2 Наказ Держпродспоживслужби від 21.07.2017 № 581  «Про затвердження Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області» (п. 4 пп. 12).

3 «Основні санітарні правила забезпечення  радіаційної безпеки України» ДСП 6.177-2005 -09-02 затверджені  наказом МОЗ України від 02.02.2005 № 54 , зареєстровано в Міністерстві

юстиції України від 20.05.05 № 552/0832.

4 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» ДСанПіН 6.6.3-150-2007, затверджені наказом МОЗ України від 04.06.2007 № 294, зареєстровано в Міністерстві юстиції 07.11.2007 за № 1256/14523                                                                                                                       

 

10

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

 

                                      Умови отримання адміністративної послуги

 

11

Підстава для одержання адміністративної послуги

  1. Закон «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХІІ ( ст23)
  2.  Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»  від 19.05.2011 № 3392-УІ ( додаток , п.53)

 

 

 

12

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги  , а також вимоги до них

Видача та подовження дозволу (санітарного паспорта) на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах ( для всіх джерел іонізуючого випромінювання , крім медичного рентгенівського обладнання)

1          Заява згідно встановленої форми.

2          Документи про відповідність  приміщень, призначених для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, вимогам Правил:

-           копія документа про прийняття в експлуатацію нових чи реконструйованих підприємств;

-           акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах (у тому числі акти обстеження  спеціалізованими організаціями системи     спецвентиляції, спецканалізації, пилогазо-очищення для роботи з відкритими джерелами).

3           Документи про наявність необхідної   для роботи апаратури та обладнання:

-          копія технічного паспорта (сертифікат чи свідоцтво) на джерело іонізуючого випромінювання;

-          копія метрологічних свідоцтв на апаратуру;

-          копія акту інвентаризації фактичної   наявності джерела іонізуючого випромінювання на момент одержання санітарного паспорта;

-          копія договору на технічне   обслуговування чи документи, що підтверджують можливість самостійно провадити техобслуговування установки на підприємстві.

4          Копія висновку про проходження персоналом медогляду або медична довідка про відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань.

5.Копія положення про підприємство

6          Копія договору підприємства із спецкомбінатом на збір і захоронення радіоактивних відходів.

7          Оцінка характеру опромінення і  заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для забезпечення протирадіаційного захисту персоналу і  населення за нормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях:

  • копія інструкції з радіаційної безпеки при проведенні робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;
  • копія наказів про призначення відповідального за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел, передачу на захоронення радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб з персоналу категорії А до робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

-           контрольні рівні радіаційної безпеки;

-          копія планів аварійних заходів.

- копія документів , що підтверджують рівень знань персоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами

Видача та подовження дозволу (санітарного паспорта) на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів) для установ , що проводять роботи з використанням рентгенівського медичного обладнання)

1          Заява згідно встановленої форми.

2          Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат, що встановлений у рентгенівському кабінеті.

3          Копія документа про прийняття рентгенівського кабінету в експлуатацію (на новий чи реконструйований об’єкт).

4          Копія технічного паспорта рентгенівського кабінету та протоколи періодичного контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації.

5          Копія акту перевірки ефективності вентиляції (за наявності вентиляційних систем).

6          Копія акту випробувань пристрою захисного заземлення з зазначенням величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акту перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування й електроустановок, протоколи вимірювань опору ізоляції проводів і кабелів.

7          Копія контрольно-технічного журналу на рентгенівський апарат.

8          Протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях

9          Копія інструкцій з радіаційної безпеки та запобігання і ліквідації радіаційних аварій.

10        Копія наказу про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії А.

11        Копія наказу про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль, та її посадові обов’язки.

12        Копія висновків медичної комісії про проходження персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичних оглядів.

13        Копія наказу про допуск персоналу, віднесеного до категорії А, до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання.

14        Копія журналу обліку індивідуальних доз     опромінення персоналу.

15  Копія журналу реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А.

 

13

Порядок  та спосіб подання документів, необхідних для отримання  адміністративної послуги

Особисто  суб»єктом  звернення або

його законним представником або поштою в ЦНАП

 

14

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

 

                                             У разі платності :

 

14.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

1        Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХІІ (ст. 35).

2          Розпорядження КМУ «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Держсанепідслужбою та установами і закладами, що належать до сфери її управління» від 26.10.2011 № 1067-р.

 

14.2

Розмір та порядок внесення плати ( адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

0 грн.

 

14.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

 

15

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом 10 робочих днів.

 

16

Перелік підстав для відмови у наданні  адміністративної послуги

1          Подання суб'єктом звернення  неповного пакета документів.

2          Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

3          Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень.

4.     Інші підстави, які передбачені чинним законодавством 

 

17

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу ( санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінюваннями

Видача відмови у надання адміністративної послуги

 

18

Способи отримання відповіді                  ( результату)

Особисто суб´єктом   звернення або його законним представником  або поштою в ЦНАП

 

19

Примітка

Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржене у суді у порядку адміністративного судочинства

           

 

 

 

Розробила : 

головний спеціаліст відділу

державного нагляду за

дотриманням санітарного

законодавства

Канівського управління

Головного управління

Держпродспоживслужби

в Черкаській області                                                                                            Любов ЧОРНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь