Бобрицька громада
Черкаська область, Черкаський район

Шановні роботодавці!

Дата: 27.09.2023 09:07
Кількість переглядів: 46

 

 

Наприкінці серпня Уряд запровадив програму, за якою роботодавець, що працевлаштував людину з інвалідністю та підготував для неї робоче місце, має можливість отримати компенсацію вартості облаштування такого місця (Постанова КМУ від 22 серпня 2023 р. № 893 «Деякі питання надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю».  Передусім слід відзначити, що головна мета програми — посилити зацікавленість роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю і, в свою чергу, надати можливість обмежено придатним громадянам повернутися до активної зайнятості та соціалізуватися. 

Відтак, роботодавець, який надав роботу людині  з першою або другою групою інвалідності та підлаштував під її потреби робоче місце,  може  отримати грошову компенсацію у сумі, що не перебільшує 100,5 тис. грн - за осіб з інвалідністю І групи та до 67 тис. грн - за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю ІІ групи.

Що ж можна купити? 

Перелік допоміжних засобів досить великий. Він, зокрема включає такі позиції:  

  • меблі та фурнітура для робочих місць;
  • комп’ютери та оргтехніка;
  • програмне забезпечення;
  • поручні та бруси; 
  • машини для виробництва та оброблення;
  • засоби для захисту здоров’я і безпеки на робочих місцях тощо.

Більш докладний перелік допоміжних засобів для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю викладений у додатку 1 до Порядку надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю (надалі - Порядок).

Як отримати компенсацію? 

Після облаштування робочого місця для працевлаштованої людини з інвалідністю роботодавець впродовж 90 днів може подати заяву про надання відшкодування вартості витрат до центру зайнятості за місцем провадження своєї господарської діяльності. 

Обрати центр зайнятості можна на офіційному сайті Державної служби зайнятості безпосередньо на мапі або в переліку

До заяви, в якій зазначаються відомості про роботодавця та найманого працівника, необхідно додати:​

  • копію документу, що підтверджує працевлаштування особи (наказ/розпорядження про прийняття на роботу або примірник трудового договору чи відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування);​
  • документи, що підтверджують придбання допоміжних засобів для облаштування робочого місця (договір, рахунок-фактура, рахунок, квитанція, накладна тощо).

Центр зайнятості після розгляду наданих роботодавцем документів у десяти денний термін приймає рішення про надання компенсації або відмову в її наданні. 

Чому можна отримати відмову? 

Відмову можна отримати у випадках, якщо роботодавець:

- має заборгованості зі сплати податків, заробітної плати, єдиного внеску, є банкрутом або проти нього порушено справу про банкрутство (ліквідацію);

- надав неповний пакет документів або зазначив недостовірні відомості щодо себе та працівника;

- здійснює господарську діяльність на території Росії або Білорусі;

- проти нього запроваджені спеціальні економічні санкції тощо.

Докладніше про перелік критеріїв, за якими не надається така компенсація, викладений в п. 7 Порядку.

Роботодавець має право на одноразове доопрацювання заяви та наданих документів. Після надання доповнених/доопрацьованих документів рішення про надання або відмову в наданні компенсації приймається регіональним центром зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня повторного подання роботодавцем документів.

За більш детальною інформацією роботодавці можуть звертатися до найближчого центру зайнятості або контакт-центру Державної служби зайнятості:       https://lh4.googleusercontent.com/g7lHD7UkDzjoWIR0DA1gg3JK0J5xL7a3rbFtN0uPLTDT8fLL0R03dc_M1r-x1PlMXz1Ox4w3p7DfG3EH9Dk3PbdQjnj_1-PEWRmHNbSAP5d7EQ1NSkmVZh5UzQzD2ADOElFMmccFGDpwSG88EHhCsYc  0800 600 288. 

 

Фото без опису

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 серпня 2023 р. № 893

Київ

Деякі питання надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю


Відповідно до абзацу п’ятнадцятого частини другої статті 7 Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, пункту 8 частини першої статті 24 Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що до переліку (видів) соціальних послуг у сфері зайнятості належить надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю.

2. Затвердити Порядок надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю, що додається.

3. Державному центру зайнятості подавати щомісяця Міністерству економіки інформацію про стан виконання Порядку, затвердженого цією постановою, та здійснювати оприлюднення результатів на власному офіційному веб-сайті.

                               Прем’єр-міністр України                            Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2023 р. № 893

ПОРЯДОК
надання роботодавцям компенсації фактичних
витрат за облаштування робочих місць
працевлаштованих осіб з інвалідністю

1. Цей Порядок визначає умови, механізм виплати роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю, а також її строки та розмір.

Дія цього Порядку поширюється на роботодавців, які починаючи з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2023 р. № 893 “Деякі питання надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю” працевлаштували особу з інвалідністю
І або ІІ групи, яка є застрахованою особою (далі — особа з інвалідністю).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

компенсація фактичних витрат за облаштування робочого місця (далі — компенсація) — відшкодування роботодавцю фактичних витрат за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю у розмірі не вище граничного розміру компенсації, встановленого цим Порядком;

облаштування робочого місця ― комплекс заходів та засобів, вжитих роботодавцем для адаптації та розумного пристосування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю згідно з документом, в якому визначена така рекомендація, з урахуванням потреби такої особи;

регіональні центри зайнятості ― обласні та Київський міський центри зайнятості;

центри зайнятості — філії регіональних центрів зайнятості, а також міські, районні, міськрайонні центри зайнятості (до їх припинення) Державної служби зайнятості.

Термін “роботодавець” вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України, термін “особа з інвалідністю” у значенні, наведеному в Законі України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, термін “незначна державна допомога” у значенні, наведеному в Законі України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”, термін “застрахована особа” у значенні, наведеному в Законі України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, термін “робоче місце” — у значенні, наведеному в Законі України “Про зайнятість населення”.

3. Джерелами фінансування компенсації є кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі Фонд) та інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування компенсації здійснюється в межах коштів, передбачених на такі цілі в бюджеті Фонду.

Компенсація надається з урахуванням положень Закону України Про державну допомогу суб’єктам господарювання”.

Сума компенсації та допомоги за будь-якими іншими напрямами державної підтримки та/або допомоги (незалежно від її видів та джерел) сукупно не може перевищувати суму незначної державної допомоги, визначену Законом України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання.

Суб’єкт господарювання, який має намір отримати компенсацію, надає центру зайнятості відомості про сукупний розмір незначної державної допомоги, отриманої ним протягом останніх трьох років, її форму та мету.

4. Компенсація надається регіональним центром зайнятості роботодавцю за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю.

Компенсація надається за придбаний (придбані) роботодавцем допоміжний засіб (допоміжні засоби) для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю, перелік яких визначений в додатку 1.

5. Компенсація виплачується в розмірі фактичних витрат роботодавця за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю, але не вище граничного розміру компенсації, встановленого абзацом другим цього пункту.

Граничний розмір компенсації не може перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається рішення про її надання, для осіб з інвалідністю І групи, 10 розмірів мінімальної заробітної плати — для осіб з інвалідністю ІІ групи.

6. Компенсація надається регіональним центром зайнятості за зверненням роботодавця.

Для отримання компенсації роботодавець подає центру зайнятості за місцем провадження його господарської діяльності заяву про надання компенсації за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю за формою згідно з додатком 2 (далі — заява) та документи/інформацію, передбачені цим пунктом та/або зазначені в заяві, які подаються та обробляються з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Заява подається роботодавцем протягом 90 календарних днів з дня працевлаштування особи з інвалідністю.

Заява може подаватися:

у паперовій формі ― особисто до центру зайнятості;

в електронній формі:

засобами офіційного веб-сайту Державного центру зайнятості (за наявності технічної можливості);

за допомогою засобів електронних комунікацій шляхом надсилання заяви з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, на офіційну адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості;

засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі ― Портал Дія) (за наявності технічної можливості).

У разі подання засобами Порталу Дія заява формується у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, визначених згідно з додатком 2.

На сформовану заяву та додані скановані копії, фотокопії документів накладається електронний підпис роботодавця, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Після формування заяви засобами Порталу Дія заява блокується для редагування та передається Державному центру зайнятості шляхом електронної інформаційної взаємодії.

До заяви роботодавець додає:

засвідчену ним копію наказу (розпорядження) про прийняття на роботу або примірник трудового договору, а в разі їх відсутності ― відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

засвідчену ним копію документа, що підтверджує придбання роботодавцем допоміжного засобу (допоміжних засобів) для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю (договір, рахунок-фактура (рахунок, квитанція, накладна тощо);

відомості про господарську діяльність, а також про всю незначну державну допомогу, отриману роботодавцем протягом останніх трьох років, її форму та мету.

Вимоги до відомостей про господарську діяльність роботодавця, який має намір отримати компенсацію, та порядок їх подання визначаються Державним центром зайнятості з урахуванням вимог щодо подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу, встановлених Антимонопольним комітетом.

Інформація, зазначена в заяві та в додатках до неї, передбачених цим пунктом, подається та обробляється на всіх етапах з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Під час формування заяви отримується/підтверджується на Порталі Дія інформація з таких державних електронних інформаційних ресурсів:

з Єдиного державного демографічного реєстру через єдину інформаційну систему МВС — відомості про унікальний номер запису у зазначеному Реєстрі, серію та/або номер, дату видачі паспорта громадянина України, назву уповноваженого суб’єкта, що видав, строк дії (за наявності);

з Державного реєстру фізичних осіб платників податків відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань — відомості про фізичних осіб ― підприємців, юридичних осіб;

з Єдиної інформаційної системи соціальної сфери ― відомості про осіб з інвалідністю.

Інформація, що міститься в державних електронних інформаційних ресурсах, отримується/підтверджується шляхом електронної інформаційної взаємодії.

Інша інформація, необхідна для прийняття рішення про надання/відмову в наданні компенсації, отримується Державним центром зайнятості з державних електронних інформаційних ресурсів Пенсійного фонду України ― Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та ДПС ― Державного реєстру фізичних осіб ― платників податків шляхом електронної інформаційної взаємодії.

У разі відсутності/непідтвердження даних у державних інформаційних ресурсах засобами Порталу Дія до заяви додаються скановані копії, фотокопії необхідних документів.

Електронна інформаційна взаємодія, передбачена цим Порядком, здійснюється з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” з дотриманням Законів України “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист персональних даних”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.

У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” електронна інформаційна взаємодія суб’єктів електронної взаємодії може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

Обсяг та структура даних, якими обмінюються суб’єкти електронної взаємодії через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервіси), визначаються договорами про інформаційну взаємодію, укладеними відповідно до Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455; 2021 р., № 52, ст. 3216; 2023 р., № 11, ст. 721).

7. Компенсація відповідно до цього Порядку не надається з таких підстав:

1) роботодавець має заборгованість/податковий борг:

з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі ― єдиний внесок) станом на 1 число місяця, в якому подана заява;

із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

із виплати заробітної плати;

з податків, зборів та інших платежів до державного і місцевого бюджетів понад шість місяців, що передують 1 числу місяця, в якому подана заява;

2) станом на дату подання заяви до роботодавця застосовуються судові процедури банкрутства (неплатоспроможності), передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, або роботодавець перебуває на стадії ліквідації;

3) станом на дату подання заяви сума компенсації та допомоги за будь-якими іншими напрямами державної підтримки та/або допомоги (незалежно від її видів та джерел) сукупно перевищує суму незначної державної допомоги, визначену Законом України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”;

4) особа з інвалідністю станом на дату її працевлаштування на умовах цього Порядку не була застрахованою особою;

5) працевлаштування роботодавцем особи з інвалідністю, за яку компенсація вже була виплачена або виплачується такому або іншому роботодавцю станом на дату подання заяви;

6) особа з інвалідністю протягом 180 календарних днів, що передують дню її працевлаштування відповідно до вимог цього Порядку, перебувала у трудових відносинах з роботодавцем, який подав заяву;

7) особа з інвалідністю протягом 180 календарних днів, що передують дню набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2023 р. № 893 “Деякі питання надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю”, перебувала у трудових відносинах з роботодавцем, який подав заяву;

8) роботодавець подав заяву через 90 календарних днів з дня працевлаштування особи з інвалідністю;

9) неподання документів, передбачених пунктом 6 цього Порядку, у строки, передбачені абзацом третім пункту 9 цього Порядку;

10) подання роботодавцем неповного пакета документів, передбачених пунктом 6 цього Порядку;

11) надання роботодавцем до заяви нерозбірливої копії (сканованої копії, фотокопії) документів, передбачених пунктом 6 цього Порядку;

12) подання роботодавцем недостовірної інформації, зазначеної в заяві, та/або недостовірних документів, передбачених пунктом 6 цього Порядку, та/або підтвердження факту невідповідності роботодавця або працевлаштованої ним особи вимогам цього Порядку;

13) роботодавець станом на дату подання заяви фактично перебуває та провадить свою господарську діяльність на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України та територіях активних бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, та для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації;

14) роботодавець станом на дату подання заяви провадить господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;

15) роботодавця станом на дату подання заяви віднесено до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”;

16) відсутні кошти на фінансування компенсації, передбачені на такі цілі в бюджеті Фонду, протягом строку розгляду рішення про надання або відмову в наданні компенсації;

17) придбаний (придбані) роботодавцем допоміжний засіб (допоміжні засоби) для облаштування робочого місця не визначений (визначені) переліком згідно з додатком 1.

8. Інформація про відсутність/наявність у роботодавців, які звертаються за отриманням компенсації, податкового боргу з податків, зборів та інших платежів до державного і місцевого бюджетів та/або заборгованості з єдиного внеску, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи, визначається в порядку інформаційної взаємодії між Державним центром зайнятості та ДПС.

Інформація про відсутність/наявність у роботодавців, які звертаються за отриманням компенсації, заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, трудові відносини з особою, працевлаштованою роботодавцем, визначається в порядку інформаційної взаємодії між Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України.

Порядок інформаційної взаємодії між суб’єктами електронної взаємодії (Державним центром зайнятості, ДПС, Пенсійним фондом України), структура та формат інформації, зазначеної в цьому пункті, що передається, визначаються в договорі інформаційної взаємодії.

ДПС та Пенсійний фонд України у строки, визначені порядком інформаційної взаємодії, надає Державному центру зайнятості інформацію, зазначену в цьому пункті.

Для визначення та підтвердження відомостей про осіб з інвалідністю, зазначених роботодавцем у заяві та відомості, можуть використовуватися відомості централізованого банку даних з проблем інвалідності (за наявності технічної можливості). Порядок інформаційної взаємодії між Державною службою зайнятості та централізованим банком даних з проблем інвалідності визначається в договорі інформаційної взаємодії.

У разі відсутності необхідної інформації про осіб з інвалідністю, зазначених роботодавцем у заяві та відомості, у відомостях централізованого банку даних з проблем інвалідності або технічної можливості визначення та підтвердження такої інформації з централізованого банку даних з проблем інвалідності роботодавець на вимогу центру зайнятості подає копію документа, в якому зазначена інвалідність працевлаштованої особи. Зазначена інформація подається та обробляється на всіх етапах з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Інформація про застосування до роботодавця судових процедур банкрутства (неплатоспроможності), передбачених Кодексом України з процедур банкрутства, або перебування на стадії ліквідації визначається центром зайнятості на підставі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб ― підприємців та громадських формувань шляхом електронної інформаційної взаємодії засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

9. Рішення про надання або відмову в наданні компенсації приймається регіональним центром зайнятості відповідно до пункту 7 цього Порядку протягом 10 робочих днів з дня подання документів, передбачених пунктом 6 цього Порядку.

Рішення про надання або відмову в наданні компенсації оформляється наказом регіонального центру зайнятості.

У разі подання неповного пакета документів, передбачених пунктом 6 цього Порядку, центр зайнятості у строки, передбачені абзацом першим цього пункту, повідомляє про це роботодавцю. Після доповнення або доопрацювання таких документів роботодавець має право повторно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення центру зайнятості.

У разі повторного подання роботодавцем документів, передбачених
пунктом 6 цього Порядку, після їх доповнення або доопрацювання рішення про надання або відмову в наданні компенсації приймається регіональним центром зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня повторного подання роботодавцем документів відповідно до вимог цього Порядку.

Щодо рішення про надання або відмову в наданні компенсації центр зайнятості протягом трьох робочих днів з дати його прийняття надсилає роботодавцю на адресу електронної пошти, зазначену в заяві, відповідну інформацію, у тому числі з обґрунтуванням причин відмови.

У разі подання заяви засобами Порталу Дія про рішення про надання або відмову в наданні компенсації із зазначенням підстав відмови центр зайнятості протягом трьох робочих днів з дати його прийняття повідомляє роботодавцю засобами Порталу Дія.

У разі підтвердження за результатами додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця або особи з інвалідністю вимогам цього Порядку, що були отримані за результатами верифікації, здійсненої Мінфіном, після прийняття регіональним центром зайнятості рішення щодо надання компенсації таке рішення скасовується, а кошти, виплачені роботодавцю, підлягають поверненню.

10. Компенсація виплачується роботодавцю протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про надання компенсації на його банківський рахунок, зазначений у заяві.

У разі зміни місця провадження господарської діяльності роботодавця компенсацію виплачує регіональний центр зайнятості, що прийняв рішення про її надання.

11. Під час воєнного стану положення абзаців третього — п’ятого пункту 3, абзаців шістнадцятого і сімнадцятого пункту 6, підпункту 3 пункту 7 цього Порядку не застосовуються.

12. Спори, що виникають з питань надання компенсації, розглядаються Державним центром зайнятості або в установленому законодавством порядку.

_____________________

 

Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛІК
допоміжних засобів для облаштування робочого місця
працевлаштованої особи з інвалідністю

Меблі та фурнітура для робочих місць

Столи: столи для письма, читання, креслення або малювання, що використовуються головним чином для робочих місць, офісні столи і комп’ютерні столи, столи для читання, письмові столи і конторки, столи для креслення і столи для малювання, робочі столи із спеціальним обладнанням і аксесуарами для ручної роботи в промисловості і крафтовому виробництві, столи для зварювання, столи для складання, деревообробні верстати і столи для монтажу, стенди і подушки для дихання

Робочі крісла та офісні крісла: крісла з регульованими або фіксованими сидіннями для робочих місць, складані сидіння, крісла колісні з ручним керуванням, крісла колісні з приводом, меблі для сидіння, функціональні крісла, крісла для відпочинку та м’які крісла, спеціальні меблі для сидіння, модульні системи для сидіння, аксесуари для меблів для сидіння

Стільці та крісла для роботи стоячи для робочих місць: сидіння з однією чи кількома ніжками, із спинкою або без, із підлокітниками або без, які забезпечують загальну опору для людини або, зокрема, для перебування в положенні стоячи чи майже стоячи, стільці, крісла для роботи стоячи

Системи зберігання і подання на робочих місцях: вироби, які забезпечують легкий доступ до предметів, що їх зберігають на робочих місцях, коробки для деталей, шафи для зберігання, контейнери, полиці

Килимки для робочих місць: допоміжні засоби для зменшення вібрації на робочих місцях

Перегородки

Допоміжні засоби для транспортування предметів на робочих місцях

Вироби для транспортування і переміщення вантажів та інших предметів на великі відстані під час роботи

Аксесуари і пристосування для транспортних засобів

Промислове транспортне обладнання з ручним керуванням: вироби з двома або більше колесами для транспортування товарів, промислові комплекти коліщат, тачки, візки

Навантажувачі з ручним керуванням (навантажувачі з ручним або силовим приводом для піднімання і переміщення вантажів)

Промислові транспортні засоби з електроприводом, які використовують для піднімання і транспортування матеріалів

Допоміжні засоби для піднімання та переміщення предметів на робочих місцях

Вироби для піднімання чи переміщення матеріалів, вантажів або людей у робочому середовищі: лебідки, балансири, маніпулятори, підйомні платформи, роботи для піднімання і розміщення, промислові роботи, крани

Підйомники для переміщення в транспортний засіб або з нього людини без крісла колісного

Допоміжні засоби для переміщення людини, що сидить у кріслі колісному, у транспортний засіб або з нього

Допоміжні засоби для завантаження пустого крісла колісного на або у транспортний засіб

Допоміжні засоби для зміни положення тіла

Допоміжні засоби для піднімання людей

Допоміжні засоби для сприяння функціям або заміщення функцій руки, функцій кисті, функцій пальців або поєднання таких функцій

Допоміжні засоби для транспортування предметів на робочих місцях

Пристосування для роботи з вантажами: обладнання для піднімання з ручним або електричним приводом, оснащене бобінами або шківами, і пристосування для горизонтального і вертикального переміщення вантажів або інших предметів

Маніпулятори та балансири: стельові і підлогові пристрої, що дають змогу піднімати, переставляти, розміщувати і врівноважувати вантажі та інші предмети за допомогою горизонтальних, вертикальних і обертальних рухів

Системи піднімання і розміщення для робочих місць: стаціонарне, поворотно-ковзаюче або похиле обладнання, призначене для розміщення або піднімання вантажів та інших предметів, що розміщені в межах зони досяжності для користувача

Підйомні платформи для робочих місць: платформи для піднімання і розміщення людей, що дають змогу виконувати роботу на різних рівнях

 

Допоміжні засоби для фіксації, діставання і
захоплення предметів на робочих місцях

Вироби для закріплення, захоплення, утримання, перенесення і розміщення робочого обладнання для більш зручного використання

Допоміжні засоби для сприяння функціям або заміщення функцій руки, функцій кисті, функцій пальців або поєднання таких функцій

Допоміжні засоби для фіксації

Допоміжні засоби для захоплення виробів та інструментів: вироби, які дають змогу людині фіксувати, захоплювати і переносити предмети

Машини та інструменти для використання на робочих місцях

Інструменти, тяжке обладнання та інші машини, пристосовані або сконструйовані для використання людиною на робочих місцях

Ручні інструменти з ручним управлінням: ручні вироби для роботи з матеріалами або речовинами, що їх приводять у дію силою м’язів, інструменти, матеріали та обладнання для заняття ремеслами

Ручні інструменти з приводом: ручні вироби з механічним приводом для роботи з матеріалами і речовинами. Інструменти, матеріали та обладнання для заняття ремеслами

Машини для виробництва і оброблення
комерційних товарів

Машини та обладнання для прибирання робочих місць: машини та обладнання, керовані вручну або оператором всередині, призначені для вологого і сухого прибирання внутрішніх або зовнішніх зон чи робочих матеріалів, допоміжні засоби для домашнього прибирання

Аксесуари для машин та інструментів: пристосування для машин або інструментів для захисту тіла людини, захисні екрани від стружки, допоміжні засоби для захисту тіла, що надягаються на тіло, вироби для забезпечення безпеки на робочих місцях і прилеглих територіях

Вироби для випробувань і моніторингу
на робочих місцях

Обладнання і програмне забезпечення для кількісного і якісного аналізу виробництва і робочих процесів

Лазери, сенсорна апаратура, стетоскопи з функцією посилення слуху

Обладнання і матеріали для фізичного, фізіологічного і біохімічного контролю

Матеріали для тестування та оцінювання когнітивних функцій, інструменти для вимірювання

Допоміжні засоби для організації діяльності офісу, зберігання
інформації та управління інформацією на робочих місцях

Вироби, які допомагають у виконанні організаційної, архівної, сортувальної і виробничої роботи в адміністративній сфері

Допоміжні засоби для комунікації та управління інформацією

Допоміжні засоби для впорядкування, сортування та архівування паперових документів

Допоміжні засоби для опрацювання пошти: пристрої для підготовки листів, посилок та інших матеріалів для поштової кореспонденції і для спрощення надсилання та отримання пошти, пристрої для штемпелювання поштових відправлень), машини для сортування пошти, поштові відкривачі і машини для наповнення конвертів

Офісні машини та офісне обладнання: пристрої виведення даних для комп’ютерів

Офісне програмне забезпечення та промислове програмне забезпечення: програмне забезпечення для виконання конкретних робочих завдань, програмне забезпечення для опрацювання текстів, програмне забезпечення для проведення обчислень, календарі і розклади, операційне програмне забезпечення, програмне забезпечення для введення даних

Допоміжні засоби для захисту здоров’я і
безпеки на робочих місцях

Засоби індивідуального захисту на робочих місцях: вироби, призначені для носіння або використання людиною з метою захисту від шкідливих і небезпечних виробничих факторів, засоби для захисту голови, очей, органів слуху, кистей рук, ступень ніг, органів дихання і всього тіла, захисне взуття, захисний спецодяг, робочі поясні ремені, ортези на стопу, одяг і взуття, допоміжні засоби для захисту тіла, що надягаються на тіло, засоби для захисту шкіри та очищення шкіри

Допоміжні засоби для регулювання освітлення на робочих місцях: вироби для регулювання умов освітлення на робочих місцях

Допоміжні засоби для зменшення вібрації на робочих місцях: вироби або матеріали для приглушування вібрацій на робочих місцях

Очисники повітря для робочих місць: вироби, які видаляють забрудники з повітря на робочих місцях

Допоміжні засоби для зниження рівня шуму на робочих місцях: вироби або матеріали, що зменшують або поглинають шум на робочих місцях, допоміжні засоби для зниження рівня шуму

Вироби для забезпечення безпеки на робочих місцях і прилеглих територіях: вироби, що їх застосовують у приміщеннях та будівлях для мінімізації небезпек, розмітки проходів, протиковзні покриття для підлоги, вогнетривкі покриття для підлоги, килимки для ванни, килимки для душу та стрічки проти ковзання, підлогові покриття, протиковзні матеріали для підлог і сходів

Допоміжні засоби для навчання управлінню пристроями
введення та поводженню із засобами і товарами

Допоміжні засоби для тренування в управлінні мишкою

Допоміжні засоби для тренування в управлінні джойстиком

Допоміжні засоби для тренування особистої мобільності

Допоміжні засоби для тренування в управлінні вимикачами

Допоміжні засоби для тренування навичок друку

Допоміжні засоби для навчання технікам вибору

Допоміжні засоби для експлуатації та контролю виробів

Допоміжні засоби для тренування особистої мобільності

Допоміжні засоби для діяльності та участі, пов’язаних
із особистими мобільністю і пересуванням

Допоміжні засоби для транспортування предметів на робочих місцях

Меблі, прилади та інші допоміжні засоби для підтримання діяльності у створеному людиною внутрішньому і зовнішньому середовищі

Меблі та інші засоби, які можна розмістити, вмонтувати або в інший спосіб додати до побудованого середовища, щоб полегшити переміщення та позиціонування, у тому числі вхід та вихід, у межах обладнаних для громадського і приватного використання приміщень

Засоби для сидіння, стояння і лежання

Набори коліщат

Допоміжні засоби для покращення стану середовища

Меблі та фурнітура для робочих місць

Столи

Регульовані столи, столи з регулюванням нахилу

Дошки для письма, дошки для креслення та дошки для малювання

Підставки для книг та тримачі для книг

Робочі столи

Верстати

Столи для креслення і столи для малювання

Обідні столи

Освітлювальні прилади

Допоміжні засоби для світлотерапії

Лінзи з підсвічуванням

Лампи для загального освітлення

Лампи для освітлення ділянки спрямованим або відбитим світлом без зосередження на конкретних місцях

Лампи для читання і лампи для роботи

Лампи для освітлення однієї конкретної ділянки для полегшення певної діяльності

Меблі для сидіння

Регульовані меблі для сидіння

Аксесуари для меблів для сидіння

Набори коліщат

Крісла, крісла із спеціальним механізмом, який допомагає людині стояти або сидіти. Стільці, сидіння з однією чи кількома ніжками без спинки; може бути додана спинка, стільці із спеціальним механізмом, що допомагає людині встати або сісти

Тростини і палиці для ходіння із сидінням

Крісла для роботи стоячи

Стільці та крісла для роботи стоячи для робочих місць

Функціональні крісла

Підйомники та транспортери для крісел

Модульні системи для сидіння

Системи для сидіння на основі каркаса, до якого можна прикріпити вибрані модулі для сидіння, положення яких потім можна регулювати для досягнення певної конфігурації сидіння

Аксесуари для меблів для сидіння

Аксесуари для сидінь, у тому числі для сидінь крісел колісних

Опори для спини

Подушки та підкладки під спину для збереження цілісності тканин

Подушки та підстилки для сидіння

Підлокітники (жолоби для рук, гіпсові зліпки для людей з геміплегією тощо)

Туалетні опори для рук, які монтуються на унітазі

Туалетні опори для рук, не закріплені на унітазі

Опори для руки для забезпечення можливості виконання ручної роботи

Підголівники та опори для шиї

Опори для ніг і опори для стоп (опори для ніг, опори для стоп, підніжки, опори для кукси, які кріпляться або вмонтовуються в крісло або сидіння, абдуктори, аддуктори, розділювачі колін)

Опори для тулуба і опори для таза

Вироби, які кріпляться або вмонтовуються в крісло чи сидіння для забезпечення опори або стабілізації плечей, тулуба, стегон або ділянки таза людини під час сидіння

Допоміжні засоби для регулювання висоти меблів

Подовжувачі ніжок меблів

Опори і кронштейни, що регулюються по висоті

Поверхні або кронштейни, що регулюються по висоті, на які можна встановити меблі

Подіуми, опори і кронштейни з фіксованою висотою

Поручні та бруси

Поручні та опорні поруччя: бруси (циліндричні, прикріплені до стіни, підлоги або іншої стійкої конструкції, що забезпечують людину засобами для підтримки або стабілізації за допомогою кистей чи рук під час ходіння (вгору і вниз сходами чи рампами або коридорами)

Вироби, що забезпечують підтримку людини під час зміни положення; їх можна прикріпити до стіни чи підлоги та скласти вгору, вбік або опустити вниз для забезпечення доступу, або коли вони не потрібні

Туалетні опори для рук і спини, які монтуються на унітазі

Туалетні опори для рук і спини, не закріплені на унітазі

Підлокітники для крісел

Конструктивні елементи в житлових будинках
та інших приміщеннях

Двері, розсувні двері, відкидні двері, складані двері, двостулкові двері

Засоби для відчинення/зачинення дверей

Пороги, бруси на рівні підлоги, розташовані біля основи дверей або біля входу у внутрішні приміщення (гумові затвори для дверей для душу, перехідні містки)

Підлогові покриття, протиковзні матеріали для підлог і сходів, тактильні матеріали для підлог і сходів

Сходи, приставні сходи і драбини

Стільниці

Допоміжні засоби для забезпечення доступності у
вертикальному напрямку

Підйомники для переміщення в транспортний засіб або з нього людини без крісла колісного

Допоміжні засоби для переміщення людини, що сидить у кріслі колісному, в транспортний засіб або з нього

Допоміжні засоби для завантаження пустого крісла колісного на або у транспортний засіб

Транспортери для піднімання сходами з електроприводом

Допоміжні засоби для піднімання людей

Сходи

Підйомні платформи для робочих місць

Сходові підйомники

Опори для піднімання сходами без сидіння чи платформи

Допоміжні засоби для комунікації та управління інформацією

Засоби, призначені для підтримки або заміни здатності людини отримувати, надсилати, виробляти та обробляти інформацію в різних формах, у тому числі спілкування за допомогою мови, знаків і символів, отримання та створення повідомлень, ведення розмов та використання виробів для комунікації і технік комунікації

Допоміжні засоби для організації діяльності офісу, зберігання інформації та управління інформацією на робочих місцях

Допоміжні засоби для забезпечення здатності бачити

Збільшувальні вироби

Світлові фільтри (абсорбційні фільтри)

Діоптрійні окуляри і контактні лінзи

Збільшувальне скло, лінзи і системи лінз для збільшення

Спеціальне програмне забезпечення для виведення даних

Біноклі і телескопи

Вироби для збільшення зображення віддаленого предмета для одного або двох очей

Допоміжні засоби для розширення і регулювання діапазону і кута поля зору

Відеосистеми, що збільшують зображення

Допоміжні засоби для забезпечення здатності чути

Вироби для концентрації, посилення та модуляції звуку для людини з проблемами із слухом

Слухові апарати з вбудованими засобами для маскування шуму у вухах, індукційно-котушкові вироби

Звукові стимулятори

Слухові трубки

Пристрої для концентрації та направлення звуків у вухо

Натільні слухові апарати

Вироби, що прикріплюються до одягу людини або вішаються навколо її шиї для посилення звуку

Слухові апарати в оправах окулярів

Оправи для окулярів із вбудованими електронними виробами для посилення звуку

Внутрішньовушні слухові апарати

Завушні слухові апарати

Тактильні слухові апарати

Вироби для отримання, посилення та перетворення звуків на тактильні сигнали

Аксесуари для допоміжних засобів для забезпечення здатності чути

Допоміжні засоби для відтворення звуку

Вироби для надання допомоги людині, яка має недостатню силу голосу, говорити з використанням власного голосу, мікрофони,  гучномовці

Генератори голосу

Підсилювачі зв’язку

Голосові підсилювачі для індивідуального використання

Допоміжні засоби для малювання і письма

Вироби, що допомагають людині передавати інформацію шляхом відтворення рисунків, символів або мови

Ручні засоби для малювання і ручного письма: ручки, олівці, пензлі, циркулі, повірочні лінійки, лінійки, тримачі для ручок, тримачі для олівців та тримачі для пензликів. Дошки для письма, дошки для креслення та дошки для малювання

Столи для креслення і столи для малювання

Допоміжні засоби для фіксації

Обладнання для письма шрифтом Брайля

Комп’ютери і термінали

Портативні пристрої для ведення записів шрифтом Брайля, портативні пристрої без функції відображення з ручним та електронним управлінням

Програмне забезпечення для опрацювання текстів

Програмне забезпечення для написання, упорядкування та зберігання тексту, у тому числі математичних і наукових записів (програмне забезпечення для публікації текстів для настільних комп’ютерів, програмне забезпечення для опрацювання текстів, призначене для альтернативного управління, або аксесуари для текстових процесорів)

Допоміжні засоби, які записують, відтворюють та
відображають звукову і візуальну інформацію

Вироби, які записують або надають інформацію в аудіо- чи візуальному форматі, та засоби, що поєднують будь-які з таких функцій

Навушники

Візуальні комп’ютерні дисплеї та аксесуари

Вироби для запису та відтворення звуку

Вироби для запису та відтворення відео

Вироби для зберігання та відтворення візуальних зображень і кінофільмів на стрічці або інших електронних носіях

Радіоприймачі

Телевізійні системи замкнутого типу

Декодери відеотексту і телетексту

Вироби для перекладу відеотексту на штучне мовлення та декодування усного мовлення для створення субтитрів

Допоміжні засоби для дистанційного керування

Індукційно-петльові вироби

Вироби для отримання або передавання інформації за допомогою електромагнітних хвиль в індукційно-петльових системах

Мікрофони

Гучномовці

Навушники

Набори і панелі літер і символів

Допоміжні засоби для телефонування
та телематичного зв’язку

Телефони: стаціонарні телефони, інтернет-телефони, тактильні телефони, мобільні телефони, вироби та програмне забезпечення для перетворення тексту в режимі реального часу, телефони з брайлівським введенням/виведенням даних клавіатури для мобільних телефонів, допоміжні засоби для індикації номерів, набирачі номера, індикатори сигналів “зайнято” та сигналів дзвінка, допоміжні вироби для набору номера, тримачі приймачів, підсилювачі для приймача

Програмне забезпечення

Програмне забезпечення для вербального та візуального зв’язку між комп’ютерами через комп’ютерну мережу

Системи внутрішнього зв’язку

Домофони

Персональні системи аварійної сигналізації

Системи оповіщення про небезпеки в навколишньому середовищі

Мультимедійні матеріали для читання

Офісне програмне забезпечення і промислове
програмне забезпечення

Аксесуари для комп’ютерів і мереж

Пристрої введення даних для комп’ютерів

Пристрої виведення даних для комп’ютерів

Комп’ютери і термінали

Клавіатури, брайлівські клавіатури

Альтернативні пристрої введення даних, оптичні сканери, пристрої для розпізнавання мови, інтерактивні сенсорні панелі, цифрові рукавички, інтерфейси “мозок-комп’ютер”

Датчики руху

Аксесуари для введення даних

Програмне забезпечення для введення даних

Маніпулятори для комп’ютера

Допоміжні засоби для позиціонування курсора і для вибору елементів на дисплеї комп’ютера

Візуальні комп’ютерні дисплеї та аксесуари

Тактильні комп’ютерні дисплеї

Звукові комп’ютерні дисплеї

Спеціальне програмне забезпечення для виведення даних

Інтерактивні пристрої для комп’ютерів

_____________________

 

Додаток 2
до Порядку

ЗАЯВА*
про надання компенсації фактичних витрат за облаштування
робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю

Інформація про роботодавця

Найменування юридичної особи / прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця

 

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України)

 

Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи — підприємця

 

Місце провадження господарської діяльності юридичної особи / фізичної особи — підприємця

 

Контактні дані юридичної особи / фізичної особи — підприємця:

адреса електронної пошти:

номер (номери) телефону (телефонів):

 

Номер банківського рахунка для перерахування суми компенсації (за стандартом IBAN)

 

Інформація про особу з інвалідністю, працевлаштовану
роботодавцем на облаштоване робоче місце

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України)

 

Дата працевлаштування особи з інвалідністю

 

Група інвалідності

І  /  ІІ

Працевлаштована особа з інвалідністю, зазначена у цій заяві,  станом на дату її працевлаштування до роботодавця, який  подає цю заяву, була застрахованою особою**

так / ні

За працевлаштовану особу з інвалідністю, зазначену у цій заяві, компенсація за облаштування її робочого місця вже була виплачена (виплачується) роботодавцю, який  подає цю заяву станом на дату подання такої заяви

 

 

так / ні

Працевлаштована особа з інвалідністю протягом 180 календарних днів, що передують дню її працевлаштування до роботодавця, який  подає цю заяву, перебувала у трудових відносинах з таким роботодавцем

 

 

так / ні

Працевлаштована особа з інвалідністю протягом 180 календарних днів, що передують дню набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України

від  22  серпня  2023  р.  №  893 “Деякі  питання надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю”, перебувала у трудових відносинах з роботодавцем, який подає цю заяву

 

 

 

так / ні

Перелік допоміжних засобів для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю (зазначається відповідно до додатка 1 до Порядку надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю)

 

Вартість облаштування робочого місця відповідно до потреб працевлаштованої особи з інвалідністю, гривень (відповідно до договору, рахунка-фактури (рахунка, квитанції, накладної тощо)

 

 

Документи, що додаються до заяви

Засвідчена роботодавцем копія наказу (розпорядження) про прийняття на роботу або примірник трудового договору, а в разі їх відсутності — відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

так / ні

Засвідчена роботодавцем копія документа, що підтверджує придбання роботодавцем допоміжного засобу (допоміжних засобів) для облаштування робочого місця працевлаштованої особи (рахунок, квитанція, накладна тощо)

так / ні

Відомості про господарську діяльність, а також про всю незначну державну допомогу***, отриману роботодавцем протягом останніх трьох років, її форму та мету****

так / ні
/не зазначається

Додаткові відомості про роботодавця

Роботодавець немає заборгованості/податкового боргу:

із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування станом на 1 число місяця, в якому подана заява;

із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

із виплати заробітної плати;

з податків, зборів та інших платежів до державного і місцевого бюджетів понад шість місяців, що передують 1 числу місяця, в якому подана заява

 

 

так / ні

 

так / ні

так / ні

 

так / ні

Станом на дату подання заяви до роботодавця не застосовуються судові процедури банкрутства (неплатоспроможності), передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, або роботодавець не перебуває на стадії ліквідації

так / ні

Станом на дату подання заяви роботодавець фактично не перебуває та не провадить свою господарську діяльність на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України та територіях активних бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, та для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації

так / ні

Станом на дату подання заяви роботодавець не провадить господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь

так / ні

Станом на дату подання заяви роботодавця не віднесено до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”

так / ні

Станом на дату подання заяви сума компенсації фактичних витрат за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю та допомоги за будь-якими іншими напрямами державної підтримки та/або допомоги (незалежно від її видів та джерел) сукупно не перевищує суму незначної державної допомоги***, визначену Законом України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”****

так / ні /

не зазначається

__________

* Заява заповнюється на кожну особу з інвалідністю, працевлаштовану на облаштоване робоче місце та подається протягом 90 календарних днів з дня працевлаштування такої особи.

** Фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався в установленому законом порядку єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

*** Поняття “незначна державна допомога” вживається у значенні, наведеному у пункті 9 частини першої статті 1 Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”.

**** Не зазначається під час воєнного стану.

Підтверджую правильність наданих у цій заяві даних.

___________
(дата)

_________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи (фізичної особи — підприємця)

_____________________

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь